cznie postw
1

Kto odpowiedzia?

Poka wtek i zamknij okno